ساعت کاری

دوشنبه تا جمعه از ساعت ۱۰ الی ۱۸ (یا با تعیین وقت قبلی)
شنبه و یکشنبه تعطیل!
از تماس تلفنی شما پیش از مراجعه سپاسگزارم !

آدرس

خیابان بایر – پلاک ۱۳
مونیخ – آلمان
کد پستی ۸۰۳۳۵

ایمیل

Kamran@khaliji.de

فرم تماس

کامران خلیجی

    HerrFrau