١ )  ترجمه رسمی مدارک با مهر دادگستری / ترجمه متون

نرخ ترجمه های کتبی با توجه به محتوا و حجم سفارش متفاوت است؛ لذا تعيين قيمت به شکل زیر انجام می گیرد :

1

اسکن

2

ذخیره

3

بارگیری

4

ارسال

  HerrFrau

  پس از دریافت سند ارسالی شما به شکل زیر عمل می شود :

  1

  ارزیابی محتو

  2

  تعیین قیمت

  3

  ثبت سفارش

  4

  پرداخت صورت حساب

  5

  ارسال ترجمه

  من و همکارانم به شما ضمانت های زیر را می دهیم :

  1

  پردازش کامپیوتری داده های شما به شکل کاملاً محرمانه

  2

  ترجمه دقیق با کیفیت بالا

  3

  تحویل به موقع ترجمه

  4

  قیمت های منصفانه و معقول

  ترجمه سریع با احتساب اجرت اضافی امکان پذیر است !

  ٢ ) خدمات مترجی شفاهی

  تعيين نرخ خدمات مترجمی شفاهی اينجانب با توجه به مکان و مدت مورد نیاز شما متفاوت است، لذا تعيين قيمت در هر مورد بطور جداگانه صورت می پذيرد .

  تماس با
  کامران خلیجی