در زیر چند نمونه از ادارات، مؤسسات، سازمان ها و مراکز اقتصادی که تا کنون به عنوان مترجم همزمان و پیاپی برای آنها فعال بوده ام :

تجارب حرفه ای
 • دادگاه شهر مونیخ
 • دادگاه ایالتی بایرن
 • دادگاه عالی ایالت بایرن
 • اداره ثبت احوال مونیخ
 • بازداشتگاه اشتادلهایم شهر مونیخ
 • مترجمی برای هیئت تحریریه بخش خبر تلویزیون زد دی اف آلمان
 • مترجمی برای شرکت توليد محصولات سينمايي "آری" در مونيخ
 • ترجمه فیلم تبلیغاتی شرکت سهامی "کرمی" عرضه کننده شوفاژ و کابین دوش در ایران
 • ترجمه کامل وبسایت شرکت بین المللی حمل و نقل "هیرش"
 • مترجمی برای شرکت مهندسين مشاور آبران در تهران و مونيخ
 • مترجمی برای شرکت مهندسین مشاور ک ام سی _ گروپ در مونيخ و تهران
 • مترجمی در بازدید از نمایشگاه صنایع نوشابه سازی (درینک تِک) برای شرکت پیمان و پریسان ایران
 • مترجمی برای رادیو و تلویزیون ایالت بایرن
 • مترجمی برای تلویزیون آ ار دی آلمان در سریال پلیس 110
 • مترجمی برای بنیاد فریدریش اِبرت برلن (نقش خبرنگاران جنگی زن در پوشش دادن خبر و درک رسانه ها از درگیریها)
 • مترجمی برای بنیاد یاکوب، آموزش والدین
 • مترجمی برای شرکت سهامی تیرول، بازیافت زباله ها
 • مترجمی برای دانشکده مدیریت کاربردی دانشگاه علمی کاربردی شهر اِردینگ
 • مترجمی برای دفتر نخست وزیری ایالت بایرن در مونیخ
 • مترجمی برای وزیر نیرو ایران و هیئت همراه او در بازدید از نمایشگاه باوما در مونیخ
 • مترجمی برای هیئت راه آهن ایران در بازدید از شرکت تعمیرات و ریل سازی ایرو ریل پول، "کناپه هولدینگ" در آلمان و اتریش
 • مترجمی همزمان برای تلویزیون زد دی اف آلمان در برنامه جنایات کشف نشده: فرزند من کجاست؟ در تاریخ ٢٩/٠٦/٢٠١٦
 • و غیره ...

 تماس با

کامران خلیجی