خدمات

تایید پروانه مترجم در دادگستری آلمان

_

اساساً مدارکی که از زبان آلمانی به فارسی ترجمه شده اند و قرار است که به مراجع دولتی و قضایی در ایران ارائه شوند، باید پیش از ارجاع به ایران توسط دادگستری آلمان و سرکنسولگری ایران تایید امضا و مُهر شده باشند. این قانون در مورد ترجمه هایی که جهت ارائه به مراجع دولتی از ایران به آلمان آورده می شوند نیز مصداق دارد.

این مدارک به طور مثال عبارتند از :

  •  مدارک تحصیلی
  •  گواهی های بیمارستان
  • گواهی های نظام وظیفه
  • اسناد رسمی ازدواج
  • اسناد رسمی طلاق
  • گواهی های بهداشتی
  • فاکتورهای تجاری
  • قراردادها
  • و غیره …

در صورت نیاز می توانم مدارک شما را در دادگستری آلمان

و سرکنسولگری ایران با احتساب یک هزینه جداگانه در کوتاهترین زمان ممکن به تایید برسانم

سایر خدمات

_

پر کردن فرم های اداری از قبیل فرم تقاضای بازنشستگی، تقاضای حقوق ایام بیکاری و غیره

تشکیل حساب کاربری و ثبت درخواست صدور اسناد سجلی و وکالتنامه در سامانه الکترونیکی سرکنسولگری ایران در مونیخ

تنظیم زندگی نامه و تقاضای اشتغال به کار

 اگر پرسشی دارید با کمال میل پاسخگوی تلفنی به آنها هستم.
با من در تماس باشید